Mange er nysgjerrige på astrologi, kabbala, teosofi og annen tidløs visdom. Vi gleder oss til å treffe erfarne foredragsholdere og deltagere som deler denne interessen. Konferansen vil ha et innhold som passer for både nybegynnere og videregående studenter. Hver morgen blir det yoga, eurytmi eller meditasjon. På kvelden blir det sosialt samvær og middag for alle som har tid og lyst. Velkommen!

 

 

PRAKTISKE FORHOLD:

Tid: Fredag 2. til søndag 4. juli 2021.

Sted: Rudolf Steiner Høyskolen i Professor Dahls gate 30, 0260 Oslo. Ti minutter å gå fra Majorstua. Se kart her.

Informasjon: www.astrologi.no www.kabbala.no og skolens facebook.

Deltager-avgift: Hele konferansen 2500,- Dagskort 900,- ekskl. mat. Ingen refusjon ved avmelding.

Studiemateriell: Forelesernes undervisningsmateriell er inkludert og ettersendes elektronisk.

Vegetarmat: Ved tilstrekkelig interessse blir det et kafetilbud. Kiwi matbutikk ligger rett over gaten.

Bindende påmelding til: Gisle Henden ved å trykke her, eller tlf. 22 49 49 51 (07-22)

Påmeldingsfrist: 1. juni. Etteranmeldelse er mulig, så lenge det er ledige plasser.

Gi beskjed om du skal ha lunsj ved påmeling.

Vi tar forbehold om endringer.

 

 

PROGRAM BLIR LAGT UT HER NÅR DET ER KLART. I 2019 SÅ PROGRAMMET SLIK UT:

 

  Torsdag 4. juli Fredag 5. juli Lørdag 6. juli Søndag 7. juli
         
0900-0945   Eurytmi Felles meditasjon Yoga
1000-1200   Jan E. Wiklund Kenneth Sørensen Gisle Henden
1200-1330 Registrering Lunsj Lunsj Lunsj
1330-1500 Gisle Henden Birgit Lurås Inger K. Straume Paneldebatt
1530-1730 Andreas Bjørndal Workshop Workshop   
1800-2200 Felles middag Felles middag Felles middag  
         

 

 

 

Kenneth Sørensen Kabbala

 

KENNETH SØRENSEN er psykoterapeut, forfatter og daglig leder i JivaYou.com. Han har en MA i Psykosyntese fra Universitetet i East London og har skrevet flere bøker, herunder Psykosyntesens sjel – veien til frihet, nærvær og power. Han har lang erfaring med esoterisk astrologi og i boken Integral Meditasjon gir Sørensen en levende og personlig beskrivelse av teosofiens lære om de syv stråler og hvordan de definerer vår eksistens og evolusjon. Meditasjon er en kunstart fordi ethvert menneske, basert på sine forutsetninger, må finne sin egen individuelle måte å meditere på. Han har gjennom ti år arbeidet som pedagogisk konsulent i sosialpsykiatrien, hvor han i samarbeid med psykiatribrukere skapte Nordens største brukertidsskrift. Han har undervist i ledelse og meditasjon ved blant annet sosialpsykiatriske institusjoner, Novo Nordisk, LEGO, NCC, Business Danmark og SEB Pensjon. www.kennethsorensen.dk

 

FOREDRAG: ÅRETS UTVIKLINGSREISE GJENNOM DE 12 TEGN

Solens gang gjennom de 12 tegn aktiverer en rekke energifelt i den kollektive bevissthet. Disse kan vi utnytte i vår personlige og spirituelle utvikling. Det er med andre ord tidspunkt på året, hvor det er lettere og mer gunstig å utvikle mot, disiplin, sensitivitet, motivasjon etc. Når vi lærer å leve i samklang med de astrologiske sykluser og den psykologiske værmelding, fungerer vi som en intelligent hjernecelle i samarbeid med den større planetariske bevissthet. Foredraget vil gjennomgå de tolv stjernetegns eksoteriske og esoteriske innflytelse. Vi ser spesielt på hvordan sjelens og personlighetens stråler blir stimulert. Her vil solen være en særlig viktig faktor.

 

FELLES MEDITASJON PÅ LØRDAG: SOLENS HJERTE OG JUPITER

Alle levende vesener er en unik og bevist celle i solsystemets økosystem, med hver sin type energi og spesifikke formål. Det er astrologiens viktigste oppgave å veilede mennesker i nettopp dette. Denne felles meditasjon på solens hjerte og planeten Jupiter vil åpne opp kanalen inn til vårt eget hjerte og til solengelen. Det vil bidra til at vi kan leve i samklang med solsystemet.

 

 

Andreas Bjørndal kabbala

   

ANDREAS N. BJØRNDALer Homeopat NAN MNHL MSc, Akupunktør og undervisnings-rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Ved siden av å arbeide som terapeut i snart 40 år har han også jobbet politisk og faglig som leder av Norske, Europeiske og Internasjonale homeopatiforbund. Han har forelest internasjonalt om alternativ-medisin, homeopati, arketyper, astrologi, kabbalah og egyptologi. Han underviser ved Herkules Kabbala skole. Hvordan vi danner og bruker symboler til å formidle mening er en rød tråd i Bjørndals arbeider. Han har dyp innsikt i våre esoteriske røtter og formidler en forståelse av dette som kan ha nytteverdi for mennesker i dag. Bjørndal er flasket opp på astrologi gjennom sin mor som er astrolog. Han har utviklet verktøy for terapeuter basert på prinsippene som legges til grunn i astrologi og kabbala. Han er kjent som en inspirerende foreleser med evne til å gjøre kompliserte emner lett å forstå. Hjemmeside: www.holonity.com

 

FOREDRAG: ASTROLOGI OG MEDISIN

De fleste leger var også astrologer for bare få hundre år siden. Andreas N. Bjørndal vil belyse hvordan astrologisk kunnskap ble og kan legges til grunn både for diagnose og behandling. Elementer, kvaliteter, polariteter, planeter, aspekter, midtpunkter og tegn har alt vært brukt til å klassifisere og forstå kroppen og dens sykdommer. Medisinske retninger som unani, ayurveda, antroposofisk medisin, akupunktur, urtemedisin og homeopati bruker elementer fra astrologien også i dag. Astrologien er en gratis nøkkel til en medisinsk kompetanse mange astrologer ikke er klar over at de har. Denne kunnskap kan brukes til å gi enda bedre tolkninger av horoskopet. 

 

WORKSHOP: ASTROLOGI OG MEDISIN

Her skal vi benytte de teknikker som ble presentert i foredraget så vi kan bruke dem i vårt virke som astrologer og veiledere. Denne workshop går både fredag og lørdag.

 

 

 

Gisle Henden kabbala astrologi

 

GISLE HENDEN er grunnlegger av Astrologiskolen Herkules og Herkules Kabbala skole. Han har praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologiundervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI i mange år og jobbet som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Underviser i klassisk og esoterisk astrologi, kabbala og teosofi. Har skrevet fem lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoer i disse emner. Faglig bakgrunn: MBM og dr. oecon i strategi og ledelse fra BI. MA i statsvitenskap og cand. philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. MSE og PHDE i esoterisk astrologi og filosofi fra Seven Ray University. Er også utdannet fra Den Esoteriske Astrologiskolen, Den Nordiske Astrologiskolen, som Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole og med Befalsutdanning fra Hæren. Har aktiv idrettsbakgrunn. Hjemmesider: www.astrologi.no  www.teosofi.no og www.intuisjon.com

 

FOREDRAG: ASTROKART OG DE SYV STRÅLER

Astrologer jobber normalt med forståelse av livets mening og utfoldelse av denne i tid, som f.eks. gjennom transitter, direksjoner og progresjoner. Vi kan imidlertid utvide vår horisont betraktelig ved å se hvordan denne utfoldes i rom. Et astrokart gir oss oversikt over hvor stråler og planeter beveger seg på et vanlig geografisk kart, være seg lokalt eller internasjonalt. På denne måten kan vi indikere hvor i byen og hvor i verden vi vil møte og utvikle de forskjellige strålene og planetprinsippene. Dette tolkes både eksoterisk og esoterisk. Foredraget er på torsdag.

 

FOREDRAG: DET ENE LIV OG FELLESNEVNERE I DEN TIDLØSE VISDOM

Hva er det ene liv? Det ene liv er symbolisert av sirkelen og kan deles opp i mange aspekter. Todelingen og dualitet finner vi i ånd og materie. Tredelingen er sentral i astrologi. Firedelingen gir fire elementer. Femdelingen kan knyttes til de 5 Buddhaer. Seksdelingen til kuben, materien og livets formside. Syvdelingen til læren om de syv stråler. Andre viktige oppdelinger er de ti Sefirot i Kabbala, de tolv tegn i astrologi, og videre opp til I CHING med sine 64 Hexagram. Vi skal se nøyere på dette og hvordan de 3, 7 og 12 er nedfelt i viktige tradisjoner som astrologi, teosofi og kabbala. Dette foredrag er på søndag.

 

WORKSHOP: ASTROKART

Vi skal jobbe med den enkeltes stråler og planeter i astrokart og benytte de teknikker som ble presentert i foredraget. Denne workshop går både fredag og lørdag.

 

 

 

Inger Kirstine Straume Astrologi

  

INGER KIRSTINE HARTWIG har formell utdannelse som astrolog fra Faculty of Astrological Studies i Oxford, fra Morya Federation og fra Astrologiskolen Herkules, som esoterisk astrolog. Hun har profesjonell erfaring som astrolog fra 2004. I 2017 ble hun ferdig utdannet lærer innen Mindfulness Based Stress Reduction fra NTNU og IMA. Inger Kirstine er cand.polit. med pedagogisk seminar fra Universitetet i Bergen. Hun har siden 2004 jobbet med veiledning av grupper og enkeltpersoner, både i det offentlige og som selvstendig nærings-drivende. Fokus har vært på hvordan vi kan finne frem til en forståelse for egne ressurser og hvordan disse kan brukes på en god måte. Hjemmeside: www.veilederverksted.no

 

FOREDRAG: MÅNEN I HOROSKOPTOLKNING

Månen, Solen og Ascendanten utgjør tilsammen et fundament i tolkningen av et fødselshoroskop. Gjennom disse får vi innsikt i tre grunnleggende livsområder. Ascendanten belyser hvordan sjelen kan bli stadig tydeligere gjennom hele livet. Solen viser hvordan personligheten kan styrkes, og hvordan en sterk og klar personlighet kan gi rom for sjelen. Månen forteller oss hvor vi kommer fra og hva vi tar med oss inn i dette livet. Månen i hus, tegn og aspekt kan si noe om våre talent og ferdigheter. Den kan beskrive vår kapasitet til og behov for å gi og ta imot omsorg. Samtidig lærer vi i esoterisk astrologi at Månen er sjelens fengsel og noe vi skal vokse vekk fra. Hvordan skal vi forstå dette, og hvordan kan vi bruke vår kunnskap på en fruktbar måte i tolkninger? I foredraget kommer vi også innom Månens faser, den progressive Månen, verdighetene, og det terapeutiske perspektiv på Månen.

 

WORKSHOP: MÅNEN I HOROSKOPTOLKNING

Med utgangspunkt i foredraget skal vi lage en interaktiv workshop. Avhengig av tiden vi har og størrelsen på gruppen så tolker vi den enkeltes måneposisjon. Denne workshop går kun lørdag.

 

 

 

Jan Erik Wiklund

 

JAN ERIK WIKLUND vokste opp i Spania og flyttet til Norge i 2001. Mor var astrolog og teosof, så esoteriske tradisjoner kom inn med mors-melken. Har vært student ved Arcane School siden slutten av 90-tallet. Har studert Psykosyntese og tar nå Esoterisk Healing utdannelse. Utenom dette har han studert og jobbet med multimedia og data. Jan Erik er opptatt av å forstå astrologiens fundament og essens, hvordan og hvorfor det virker. Er opptatt av å forene de forskjellige teknikker og astrologiske metoder og har utviklet et system for finne vår stråle-struktur. Driver ellers med yoga og meditasjon. Drev tidligere senteret FLYT i Bergen sammen med sin ekspartner. Jan Erik bor i Oslo. Hjemmeside www.indre-visdom.com.

 

FOREDRAG: DEN ANDRE STRÅLEN

Det er syv grunnleggende energier bak alle former vi ser rundt oss. Vi vil i dette foredrag gi et innblikk i strålenes verden av energi og bevissthet. I mennesket finner vi at de syv stråler definerer vårt fysiske legeme, våre følelser, tankelivet, personligheten og sjelen. Vi skal se spesifikt på den andre strålen for kjærlighet og visdom og hvordan den virker inn i våre horoskop. Herunder forskjellen på kjærlighet og begjær, over-sensitivitet og det å være avhengig av en annen person. Jupiter og Solen spiller viktige roller, sammen med de planeter vi har i tvillingene, jomfruen og fiskene. I tillegg vil Ascendanten si noe om sjelens fokus punkt og dermed være relevant opp mot den andre stråle.

 

WORKSHOP: ANDRE STRÅLE I DITT HOROSKOP

Vi skal jobbe med den enkeltes horoskop og benytte de teknikker som ble presentert i foredraget. En stråle analyse er en måte å bli kjent med seg selv og de energier som styrer våre liv. Gjennom ulike spørsmål og meditasjon kan vi antyde hvilken rolle den andre strålen spiller i i våre liv. Med dyp selv-innsikt kan vi avsløre om den virker i våre følelser, i personligheten eller gjennom sjelen. Denne workshop går både fredag og lørdag.

 

 

 

BirgitLursKonferanse

 

BIRGIT LURÅS har vært leder i Norsk Astrologisk Forening og redaktør i Astrologisk Forum. Hun har praksis som astrolog fra 1986 og har i årenes løp utført astrologiske oppdrag for TV, radio, aviser og ukeblader. Hun har skrevet artikler og holdt foredrag om astrologi i foreninger og på konferanser i inn og utland. Har vitnemål fra astrologikurs godkjent av Kirke- og undervisnings-departementet. Er utdannet faglærer innen ernæring, helse og miljø. Hun har studert jus og psykologi ved Universitetet i Oslo og har arbeidet i Forbrukerrådets opplysningsavdeling og i skolen.

 

FOREDRAG: HOROSKOPTOLKNING MED DIREKSJONER OG PROGRESJONER

Fødselshoroskopet er utgangspunkt for vårt liv i den fysiske verden, men vi kan ikke utrette alt planetene forteller om samtidig. Direksjoner og progresjoner indikererer når viktige begivenheter i våre liv vil finne sted. ASC-DESC og MC-IC er viktige akser opp mot vår karriere og relasjoner. Vi skal se på eksempler som viser hva som kan skje når disse akser flyttes i progresjon og danner aspekter til våre planeter. Alt har sin tid. Erfaring tilsier at transitter og direksjoner er hendelsesorienterte og aktiverer progresjonene. Progresjonene beskriver hva man intuitivt føler at man bør gjøre på et gitt tidspunkt. Birgit skal ikke ha workshop.

  

  

  

MHKonferanse

  

MARIT HELLEBERG er utdannet jurist og jobber i forsikringsbransjen. Hun har gjennomført alle fire år ved Astrologiskolen Herkules og har studert astrologi og teosofi ved Morya Federation. Yoga har hun praktisert i mange år. Marit vil lede oss gjennom 45 minutter med enkel klassisk yoga på morgenen. Ingen erfaring med yoga er nødvendig for å delta. Ta med en matte eller et pledd.

 

KLASSISK YOGA

Yoga er en flere tusen år gammel indisk filosofi og treningsform som består av en systematisk beskrivelse av teknikker og metoder for å oppnå en sterk og smidig kropp og et balansert og rolig sinn. Det er en treningsform som har som mål gi balanse både fysisk og psykisk. De tidlige yogiene mente at gjennom en sterk og smidig kropp var det lettere å få en tilstand av konsentrasjon og ro i sinnet. Har man et rolig sinn vil man også få en god fysisk og mental helse – man blir sterk, frisk og i kontakt med seg selv og sine omgivelser. Noen teknikker og øvelser er enkle, mens andre er mer avanserte og krever års erfaring. Klassisk yoga er en yogaform som arbeider med alle deler av kroppen, pusten og sinnet.

 

 

DanieleReistadWeb

 

DANIELE REISTAD er utdannet helse-eurytmist og har arbeidet med antroposofi i mange år. Hun har en mastergrad i spansk språk og latinamerikastudier fra UIB og diplom i Bioneuroemoción fra Universitetet i Torreón, Mexico. Hun er også Foundational Practitioner i Reconnective Healing. Den røde tråden i hennes søken har vært å forstå hva rytme er opp i mot livskraft, språk, musikk, dans, fysiologi, embryologi og kosmologi. Etter en rekke Plutotransitter oppdaget hun esoterisk astrologi og ble student ved Astrologiskolen Herkules. Fokuset ligger nå på å forbinde astrologi og eurytmi i en øvelsesvei for sjelelig utvikling som hun kaller; Lær å danse horoskopet ditt. Til daglig jobber hun som lærer og i ledelsen ved Steinerskolen i Haugesund.

 

EURYTMI

I eurytmien finnes bevegelser for alle dyrekretstegn og de klassiske planetene. Hver av dem har en tilhørende konsonant eller vokal som sin egen stemme. Vi varmer opp med noen planetringdanser, som f. eks. Mars, Venus, Måne eller Jupiter. Så lærer vi noen av de grunnleggende bevegelsene for stjernetegn og planeter. Disse kan man øve på individuelt og inkludere i sin daglige meditasjonspraksis hjemme. Vi avslutter med en bevegelsesmeditasjon som virker harmoniserende ved transitter. Eurytmi-timen er på fredag.

 

 

 

PANELDEBATT

Hvordan vil Norge og verden for øvrig utvikle seg fremover det neste året og i et litt lenger perspektiv? Med utgangspunkt i Norges horoskop, astrologien, teosofien og den esoteriske lære, skal vi prøve å svare på disse spørsmål. I panelet sitter foredragsholdere. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål.

Vi beveger oss nå fra fiskenes til vannmannens tidsalder, hvor den 6. stråle er på vei ut og den 7. stråle på vei inn. Vi kommer fra den 4. atlantiske rotrase hvor det astrale og følelsesmessige liv var i fokus. Menneskeheten er nå i den 5. rotrase hvor det mentale liv skal utvikles, og vi sikter mot den 6. rotrase hvor intuisjonen kommer sterkere på banen. Mot denne bakgrunn kan aktuelle temaer være:

 

  • Det grønne skiftet og energipolitikk
  • Ny teknologi og arbeidsmarkedet
  • Sosiokulturelle forhold og endringer i det politiske landskap
  • Rentenivå og delingsøkonomi
  • Makt-balansen i verden, krig og fred.
  • Utvidet bevissthet og religionens rolle.

 

 

 Kabbala konferanse Oslo

 

 

BOKSALG OG BYTTE

Vi vil legge til rette for at alle som ønsker å selge og bytte bøker og tidsskrifter mm. får mulighet til dette. Ta med dine gamle og bytt de inn i noen du ikke har lest før. Alle deltagere er også velkommen til å legge frem informasjon om produkter, kurs og andre tjenester de tilbyr. Astrologiskolen Herkules selger bøker og webinar-serier som er nærmere presentert her.

 

 

KAFE MED VEGETARMAT

Ved tilstrekkelig interesse blir det et kafetilbud. Krishnas Cuisine skal lage maten. Det er en vegetarrestaurant med inspirasjon fra India. Restauranten ble etablert i 1992, og følger Hare Krishnas retningslinjer for mat og drikke. Lunsjen vil bestå av gryterett, ris, siderett, papadam og chutney. Pris 120 kr. Alternativt kan man kjøpe suppe med ris eller papadam. Pris 90 kr. Hjemmeside: www.krishnas-cuisine.no.

  

 

OVERNATTING

Det finnes en lang rekke gode og rimelige overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til konferansen. T-bane og trikk stopper like ved, så det vil også være lett å bo lenger unna.

Hotell Gyldenløve: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-gyldenlove/

Cochs Pensjonat: https://www.cochspensjonat.no/

Ellingsens Pensjonat: http://www.ellingsenspensjonat.no/

Sta. Katarinahjemmet: http://katarinahjemmet.katolsk.no/index.php/gjest/

Haraldsheim Vandrerhjem: http://haraldsheim.no/

Bogstad camping: http://bogstadcamping.no/

Airbnb: https://www.airbnb.no/

 

 

Velkommen!

 

 

KONFERANSEN HOLDES PÅ STEINERHØYSKOLEN I OSLO

 

Herkules Kabbala skole kurs