Lærerkreftene ved Herkules Kabbala skole har lang erfaring med kabbala og astrologi. De har mange ås fartstid også innen filosofi, teosofi, naturmedisin og andre visdoms-tradisjoner. Utover dette har hovedlæreren også ballast fra tradisjonell forskning og akademia. Dette sikrer den pedagogiske og faglige kvaliteten ved skolen og undervisningen.

Gisle Henden er hovedlærer. Skolen benytter gjesteforelesere. Tidligere har vi hatt besøk av Andreas Bjørndal og Lynn Feinberg mfl. Skolen og lærerne evalueres kontinuerlig av studentene og resultatene ligger her. Vi gleder oss til å treffe deg!

 

 

Dr. Gisle Henden

Er grunnlegger og hovedlærer ved Herkules Kabbalaskole og Herkules Astrologiskole som er akkreditert av NOKUT og sertifisert av ISAR. Jobber med både den originale jødiske kabbalah og den nyere vestlige varianten vi finner hos f.eks. Gnostikere og The Hermetic Order of the Golden Dawn. Han har praksis som astrolog fra 1988 og satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Hadde ansvaret for astrologi-undervisningen ved Folkeuniversitetet i syv år. Er utdannet filosof, økonom og statsviter. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske toppledere. Utgitt boken Intuition på VDM Verlag. Har undervist i strategisk ledelse på BI og NIH i mange år og som konsulent for en rekke private og offentlige virksomheter. Jobbet i undervisning- og forskningsdepartementet. Har skrevet ti lærebøker i astrologi og gitt ut mer enn tusen lydspor og video-forelesninger om ulike temaer innen kabbala og astrologi. Aktiv idrettsbakgrunn i landstoppen. Deltatt på flere klatreekspedisjoner i Himalaya. Se intervju her. Faglig bakgrunn:

 

Dr. oecon innen strategi, økonomi og ledelse fra BI

Cand. philol med grunnfag, mellomfag og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo

Master of Art i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Roskilde

Master of Business & Marketing fra BI

MSE i esoterisk astrologi fra Seven Ray University

Ph.DE i esoterisk filosofi fra Seven Ray University

Den Esoteriske Astrologiskolen

Den Nordiske Astrologiskolen

Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole

Befalsutdanning fra Hæren.

 

 

Gisle Henden Kabbala

 

  

 

Andreas Bjørndal

Andreas er Homeopat NAN MNHL, Akupunktør og Undervisningsrektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin. Han har arbeidet med flere former for alternativ medisin siden han startet for over 30 år siden. Han etablerte Markveien Naturmedisinske Senter i 1983 og jobbet der til han utvidet sin praksis gjennom å grunnlegge Skarpsnoklinikken i 1993. I 2007 utvidet han ytterligere ved å starte Lyceumklinikken - NAN på den gamle Sjømannsskolen i Oslo. I tillegg til å være nasjonalt og internasjonalt annerkjent innen de fleste områder knyttet til homeopati, er Andreas også regnet som en kapasitet innen veiledning, arketyper, kabbalah og egyptologi. Disse feltene er knyttet til hans hovedinteresse for hvordan mennesker danner ord, konsepter, begreper, bilder og symboler. Han har gjennom mange år studert røttene til virkelighetsoppfatningen i den vestlige kultur gjennom kristendom og jødedom og tilbake til det gamle Hellas og Egypt. Han har funnet flere felles røtter mellom ulike oldtidenskulturer og arbeider med å trekke ut og tydeliggjøre en forståelse av dette som kan ha verdi for mennesker i dag. Hjemmeside: www.holonity.com

 

 

Andreas Bjørndal Kabbala

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lynn Claire Feinberg

Lynn er utdannet Religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og Rabbiner fra Aleph, Jewish Renewal, sjelesørger og medvandrer på sjelens vei. Hun er Astrolog fra Den Nordiske Astrologiskolen og skrev om Astrologi og jødisk kabbala i sin avsluttende oppgave. Har grunnkurs i kroppsdynamisk psykoterapi. Er tilrettelegger av QHHT regresjonsterapi og Soul memory Discovery. Dette er en spirituel healingsmetode som hviler på et kabbalistisk verdensbilde. Lynn er er også skribent og holder kurs i astrologi, kabbala, jødisk spiritualitet m.m og er levende opptatt av alt som bidrar til å utvide vår bevissthet og fremme opplevd glede og frihet. Se mer om Lynn her.

  

Lynn Feinberg Kabbala